Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


10.02.2004

Постанова № 53-КН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 53-КН

м. Київ

2004-02-10

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром", місцезнаходження: вул. Жилянська, 28, м. Київ, код ЄДРПОУ 22858679,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 29 січня 2004 року №53-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення ВАТ "Укрхудожпром " п. 10.ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 30.10.2002 року №929-КИ, термін виконання якого закінчився 11.11.2002 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 30.10.2002 року №929-КИ було винесено стосовно "Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -емітентами облігацій", затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, а саме: Відсутній аудиторський висновок; Баланс та звіт про фінансові результат не звірений аудитором; Відсутня публікація з інформацією про фінансово-господарську діяльність; В інформації про майновий стан емітента невірно вказані зобов'язання емітента; Форма №2 не заповнена за попередній період; На виконання Розпорядження від 30.10.02 р. №929-КИ ВАТ "Укрхудожпром" надали аудиторський висновок від 28.10.2002 p., баланс та звіт про фінансові результати, електронну форму річного звіту, друковану копію електронної форми річного звіту, примірник газети "Вісник. Цінні папери" від 10.10.2001 р. №228-229 (229), форму №2 (лист від 08.11.02 р. вх. №954 p.), з виправленнями, при перевірці яких встановлено, що в інформації про майновий стан емітента вказані зобов'язання емітент, що свідчить про невиконання Розпорядження. На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром" був присутній представник юридичної особи Майстренко Лілія Петрівна _______), яка діяла за Дорученням від 28.01.04 p., але від підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів відмовився про, що зроблено запис в Акті про правопорушення на ринку цінних паперів. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром" представник юридичної особи не з'явився. Постанова про розгляд справи від 02.02.2004 року (лист від 02.02.2004 року вих. №503/20), що направлялась товариству, до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області не поверталась. До розгляду справи про правопорушення ВАТ "Укрхудожпром" письмових пояснень та зауважень не надавало. Відповідно до службової записки начальника відділу звітності відкритих акціонерних товариств Болтичевої Л.В. (від 10.02.2004 року вх. №79/21), станом на 10.02.2004 року річний звіт за 2000 рік, від 21.09.01 року вх. №954 р. ВАТ "Укрхудожпром" не прийнятий. Таким чином, Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 30.10.02 р. №929-КИ не виконано. Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" за ухилення від виконання розпорядження передбачена юридична відповідальність. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження накласти на ВАТ "Укрхудожпром" штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.