Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


31.03.2010

Постанова № 168-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 168-КУ

м.Київ

2010-03-31

Я, т.в.о. начальника територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області – Жупаненко Віктор Миколайович на підставі наказу №133-КВ від 17.03.2010 року, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Солдатової Ганни Сергіївни, у відношенні ВАТ «Укрхудожпром» (місцезнаходження: вул. Жилянська, 28, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 22858679),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 24 березня 2010 року №181-КУ факт порушення ВАТ «Укрхудожпром» вимог п.10 ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: невиконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 08.10.09 №951-КУ, термін виконання закінчився 29.10.09 року. Відповідно до п.10 ст.8. Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 08.10.09 №951-КУ було винесено стосовно порушень вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, стосовно недоліків в регулярній річній інформації за 2008 рік а саме: помилки в електронній та паперовій формах: 1. Критична помилка! Кількість полів у файлі ВМ_А (Баланс малого підприємства (актив)) не відповідає затвердженим. 2. Критична помилка! Найменування відповідних полів у файлі ВМ_А (Баланс малого підприємства (актив)) не відповідають затвердженим. 3. Критична помилка! Кількість полів у файлі ВМ_Р (Баланс малого підприємства (пасив)) не відповідає затвердженим. 4. Критична помилка! Найменування відповідних полів у файлі ВМ_Р (Баланс малого підприємства (пасив)) не відповідають затвердженим. 5. Критична помилка! Кількість полів у файлі FM (Звіт про фінансові результати малого підприємства) не відповідає затвердженим. 6. Критична помилка! Найменування відповідних полів у файлі FM (Звіт про фінансові результати малого підприємства) не відповідають затвердженим. 7. Фінансові форми звіту не відповідають вимогам. 8. У формі «Опис бізнесу» не повністю наведено аудиторський висновок. 9. Аудиторський висновок розміщений в загальнодоступній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів за Інтернет адресою: http:\\\\\\\\www.stockmarket.gov.ua не в повному обсязі. 10. У формі «Інформація щодо вартості чистих активів емітента» дані не збігаються з балансом, опис та висновок не містять всієї необхідної інформації. 11. У формі «Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента» опис не містить всієї необхідної інформації. 12. У формі «Інформація про володіння посадовими особами акцій емітента» опис не містить всієї необхідної інформації. 13. Відсутня форма «Інформація про зобов’язання емітента». 14. В аудиторському висновку зазначені нормативно-правові акти, які втратили чинність, та дані про засновників не збігаються з формою «Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)». 15. Відсутня інформація про проведення чергових загальних зборів за підсумками звітного періоду. На виконання розпорядження ВАТ «Укрхудожпром» надало пакет документів від 28.10.09 за вх. № 12244/04-01, при перевірці якого з’ясувалось, що пункти 8,9,10,11,12,13,14,15 невиконані, що свідчить про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, за що статтею 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних ВАТ «Укрхудожпром» надало письмові пояснення (вх. №2099/09-20 від 31.03.2010р.) проаналізувавши які, уповноважена прийшла до висновку, що п.8,9,13,14 розпорядження виконано, разом з тим п.10,11,12,15 на дату розгляду справи не виконані. Враховуючи вищевикладене, керуючись п.10, п.14 ст. 8, ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пунктами 3 розділу VII, п.1 розділу ХІУ, п. 1.8 розд. ХУІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісї з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За невиконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери накласти штраф на ВАТ «Укрхудожпром» у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень. 2. Винести ВАТ «Укрхудожпром» повторне Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.