Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.05.2007

Постанова № 308-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 308-КУ

м.Київ

2007-05-11

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві - Безпалько Олександр Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст.9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу – Болтичевої Лариси Василівни, провідного спеціаліста – Керімова Раміла Ракіфовича у відношенні ВАТ “Укрхудожпром” (код ЄДРПОУ 22858679; адреса: вул. Жилянська, 28, м. Київ, 01033), керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з”явився),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 26 квітня 2007 року №308-КУ факт порушення ВАТ “Укрхудожпром” вимог 2 Рішення Комісії №248 від 04.09.2001 року “Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі” (зі змінами та доповненями), а саме: несвоєчасне подання ВАТ “Укрхудожпром” щоквартальної інформації за IV квартал до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах (строк подання щоквартальної інформації за IV квартал до 20.02.07, інформацію надіслано 17.04.07 (лист вх.3805/04-05 від 17.04.07)). В зв’язку з тим, що 01.03.07 Рішення №248 втратило чинність, виявлене порушення буде винесено відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 розділ 4, глава 3, п. 3. Відповідно до п. 3, глави 3, розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів - акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі, зобов`язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітнім роком. Квартальну інформацію за IV квартал до територіального управління Комісії ВАТ “Укрхудожпром” було надано 17.04.07 (лист за вх. №3805/04-05 від 17.04.07), що свідчить про несвоєчасне подання інформації. До розгляду справи ВАТ “Укрхудожпром” письмових пояснень надано не було. Статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за несвоєчасне надання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п.14 ст. 8, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 8.4., 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09 січня 1997 року № 2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року № 27 (зі змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ВАТ “Укрхудожпром” штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду), у встановленому чинним законодавством порядку.