Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


19.07.2006

Постанова № 185-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 185-КУ

м.Київ

2006-07-19

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві Безпалько Олександр Миколайович, уповноважена особа Комісії, розглянувши, матеріали справи у присутності начальника відділу - Тощева Романа Володимировича та представника юридичної особи - Молошкіної Валентини Олександрівни, яка діяла за дорученням №38 від 19.07.2006 року у відношенні ВАТ "Укрхудожпром" (код ЄДРПОУ: 22858679; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 28, тел.:227-21-30, 227-70-09),

ВСТАНОВИВ:

ознаки ненадання ВАТ „Укрхудожпром" інформації (копій документів) до територіального управління Комісії у м. Києві на запит територіального управління Комісії у м. Києві, який складений на підставі п.Ю ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (лист від 20.06.2006 року вих. №03/1722/09-15), а саме: - Статут ВАТ „Укрхудожпром" зі всіма змінами та доповненнями; - Протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ „Укрхудожпром" з 2001 року по 2004 рік; - Публікації в засобах масової інформації про скликання чергових/позачергових загальних зборів ВАТ „Укрхудожпром", а також публікації про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів; - Протоколи рішень органів управління ВАТ „Укрхудожпром" на яких приймались рішення про зменшення статутного фонду товариства з моменту створення товариства по теперішній час; - Протоколи рішень органів управління ВАТ „Укрхудожпром" на яких приймались рішення про обрання та/або зміну реєстратора власників іменних цінних паперів; - Інформацію про реєстроутримувачів, які здійснювали ведення реєстру власників іменних цінних паперів за період з моменту створення ВАТ „Укрхудожпром" по теперішній час; - Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ „Укрхудожпром"; • * * , - - Акти прийому-передачі бланків сертифікатів акцій реєтраторам, які -1; здійснювали ведення реєстру власників іменнихданних паперів, До підписання Акта про правопорушення ВАТ "Укрхудожпром" листом (вх. від 18.07.06 №5160/09-15) надало документи та відповідні пояснення з приводу відсутності деяких документів, що свідчить про несвоєчасне надання інформації (документів ) на запит територіального управління Комісії у м. Києві, який складений на підставі п.10 ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (лист від 20.06.06 вих.№03/1722/09-15), за що ст.П. Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачено відповідальність. У зв`язку з і несвоєчасним наданням ВАТ "Укрхудожпром" вищезазначених колій документів уповноваженою особою Комісії складено Акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.07.2006 року№185-КУ. Статтею 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачено, що уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв`язку з реалізацією своїх повноважень. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ "Укрхудожпром" були надані копії документів, які витребовувались у запиті (лист від 20.06.06 вих.№03/1722/09-15) та письмові пояснення (лист від 18.07.06 вх.№5160/09-15), щодо відсутності частини документів, а саме: - Копію протоколу загальних зборів №4 від 03 грудня 2005 року ВАТ "Укрхудожпром" надало листом №36 від 29.06.06, інші протоколи було втрачено; - Зменшення статутного фонду проводилось в 1996 році та зареєстровано в Міністерстві фінансів України (висновки представників з Мінфіну, МВС, Мінекономіки, Мінюсту надані ВАТ "Укрхудожпром" попереднім листом №36 від 29.09.06) Документи, що підтверджують зменшення статутного фонду - відсутні. - Протоколи рішень органів управління ВАТ "Укрхудожпром", на яких приймались рішення про обрання реєстратора власників іменних цінних паперів вважаємо втраченими, а також інші підтверджучі відсутність частини документів пояснення. Вищенаведене свідчить про несвоєчасне надання інформації (копій документів) ВАТ "Укрхудожпром" до.територіального управління Комісії у м/Києві. Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку.*, цінних паперів в Україні" за несвоєчасне надання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку ^цінних паперів в Україні" та пунктами 8.4., 18.3. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09 січня 1997 року № 2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року № 27 (зі змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ВАТ "Укрхудожпром" штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.