Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


24.06.2005

Постанова № 307-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 307-КИ

м.Київ

2005-06-24

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів ї-а фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром", місцезнаходження: вул. Жилянська, 28, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 22858679, р/р 2600000002574 в АКБ "Правекс-банк" м. Києва, МФО 321983, тел. 289-14-46,289-21-30,

ВСТАНОВИВ:

Робочою групою Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київський області у складі: керівника групи - головного спеціаліста Управління Комісії Гриценюк Н.А., члена групи - провідного спеціаліста відділу фінансового моніторингу, ліцензування та нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку Вовченко О.О. на підставі посвідчення Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київський області від 25.05.2005 року № 28-Е-КИ, у термін з 26.05.2005 року по 31.05.2005 року було проведено позапланову перевірку провадження діяльності на ринку цінних паперів відношенні ВАТ "Укрхудожпром" . За результатами позапланової перевірки ВАТ "Укрхудожпром" було виявлено порушення вимог законодавства про цінні папери, про що Уповноваженою особою Комісії, Горбачовим В.Є. було складено Акт про правопорушення на ринку цінних паперів. Відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.06.2005 року №305-КИ встановлено факт порушення вимог чинного законодавства України, а саме: ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" — на загальних зборах акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" не приймалося рішення щодо реорганізації, ліквідації 18 дочірніх підприємств ВАТ "Укрхудожпром" ; ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" відповідно до п.8.2.4 Статуту (нова редакція) ВАТ "Укрхудожпром" не передбачено спосіб персонального повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; ст. 45 Закону. України "Про господарські товариства" згідно з п.8.2.7 Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" від 09.10.2001 року (протокол №3), загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, в 2002, 2003, 2004 роках загальні збори акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" не проводилися; ст. 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" на загальних зборах акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" не приймалося рішення про передачу системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Укрхудожпром" від АКБ "Правекс-банк" до ТОВ "Компанія "Термінал-реєстр" та затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Укрхудожпром" ; ст. 27 Закону України "Про господарські товариства" згідно інформації, яка знаходиться в Управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області (річний звіт ВАТ "Укрхудожпром" за 2004 рік від 29.04.2005 року за вх.№ 741рв), станом на 31.12.2004 року сертифікати акцій ВАТ "Укрхудожпром" не видавалися. На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром" був присутній представник юридичної особи - Молошкіна В.О...., яка діяла за Дорученням від 09.06.2005 року . Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром" відбувся за участю представника юридичної особи Молошкіної В.О., яка діяла за Дорученням від 23.06.2005 року, та представників Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - першого заступника начальника Управління Комісії Гаюка З.В., заступника начальника відділу правозастосування Ляховецької Я.В. До розгляду справи ВАТ "Укрхудожпром" надало письмові пояснення (листи від 15.06.2005 року вх. № 2717/15, від 24.06.2005 року вх. № 2853/20), в яких щодо виявлених порушень повідомляється: - на час проведення чергових зборів акціонерів рішення щодо реорганізації, ліквідації 18 дочірніх підприємств не могли прийматися так як постійно відбувалися господарські суди про визнання банкрутами дочірніх підприємств із-зі їх неплатоспроможності і заборгованістю до бюджету; на позачергових зборах, які відбудуться 16.07.2005 року це питання буде включено в порядок денний; - в новій редакції статуту, який буде розглядатися і затверджуватися загальними зборами 16.07.2005 року буде передбачено спосіб персонального повідомлення акціонерів товариства; - передача системи ведення реєстру власників іменних цінних паперів ініціювала спостережна рада, що не є порушенням, так як згідно з Роз'ясненням ДКЦПФР та Рішенням ДКЦПФР від 26.05.1998 року № 60 "емітент іменних цінних паперів має право ведення реєстру власників іменних цінних паперів доручити реєстратору шляхом укладення договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів..."; - загальні збори акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" скликались 28.11.2003 року , але не відбулись; - щодо видачі сертифікатів цінних паперів акціонерам товариство неодноразово зверталося до Реєстратора. Враховуючи пояснення товариства щодо виявлених порушень, слід зазначити наступне: 1) згідно ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв. На загальних зборах акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" не приймалося рішення щодо реорганізації, ліквідації 18 дочірніх підприємств ВАТ "Укрхудожпром"; 2) згідно ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів акціонери повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Відповідно до п.8.2.4 Статуту (нова редакція) ВАТ "Укрхудожпром" не передбачено спосіб персонального повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; 3) згідно ст. 45 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства. П. 8.2.7 Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" від 09.10.2001 року (протокол №3), загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Загальне повідомлення про проведення 27.11.2003 року загальних зборів було надруковано в газеті "Вісник. Цінні папери" за № 234-235 від 10.10.2003 року. Крім цього, на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10% голосів статутного фонду товариства, вносилася зміни до порядку денного. Згідно протоколу засідання правління ВАТ "Укрхудожпром" від 28.11.2003 року № 95 правління постановило реєстрацію акціонерів не здійснювати та рекомендувати перенести на інший строк у зв'язку з тим, що реєстр акціонерів наданий реєстратором не на день проведення загальних зборів, а на 27.11.2003 року, а також в реєстрі акціонерів не розкрито повністю перелік власників. Таким чином, загальні збори ВАТ "Укрхудожпром" в 2003 році скликались, але не проводились. В 2002, 2004 роках загальні збори акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" не проводилися, що є порушенням ст. 45 Закону України "Про господарські товариства"; 4) згідно ст. 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює емітент або реєстратор . Рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів приймається виключно на загальних зборах акціонерів. На загальних зборах акціонерів ВАТ "Укрхудожпром" не приймалося рішення про передачу системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Укрхудожпром" від АКБ "Правекс-банк" до ТОВ "Компанія "Термінал-реєстр" та затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Укрхудожпром"; 5) згідно ст. 27 Закону України "Про господарські товариства" не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій). ВАТ "Укрхудожпром" зареєстровано випуск акцій на загальну суму два мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч двісті двадцять п'ять гривень п'ятдесят копійок та реєстру вальним органом видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №40/10/1/2003 від 10.02.2003 року. Станом на 31.12.2004 року сертифікати акцій ВАТ "Укрхудожпром" не видавалися. Враховуючи наведене та керуючись п. 10, п. 5 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог чинного законодавства про цінні папери винести ВАТ "Укрхудожпром" попередження. 2. Винести ВАТ "Укрхудожпром" розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавчого порядку.