Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


24.06.2005

Постанова № 308-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 308-КИ

м.Київ

2005-06-24

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром", місцезнаходження: вул. Жилянська, 28, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 22858679, р/р 2600000002574 в АКБ "Правекс-банк" м. Києва, МФО 321983, тел. 289-14-46,289-21-30,

ВСТАНОВИВ:

Робочою групою Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київський області у складі: керівника групи - головного спеціаліста Управління Комісії Гриценюк Н.А., члена групи - провідного спеціаліста відділу фінансового моніторингу, ліцензування та нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку Вовченко О.О. на підставі посвідчення Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київський області від 25.05.2005 року № 28-Е-КИ, у термін з 26.05.2005 року по 31.05.2005 року було проведено позапланову перевірку провадження діяльності на ринку цінних паперів відношенні ВАТ "Укрхудожпром" . За результатами позапланової перевірки ВАТ "Укрхудожпром" було виявлено порушення вимог законодавства про цінні папери, про що Уповноваженою особою Комісії, Горбачовим В.Є. було складено Акт про правопорушення на ринку цінних паперів. Відповідно до Акту про правопорушення ца ринку цінних паперів від 10.06.2005 року №306-КИ встановлено факт порушення вимог ст. 25 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та п.1.4 Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 5 від 10.02.2000 року (зі змінами та доповненнями, внесеними Рішенням ДКЦПФР від 04.06.2003 року № 295), а саме: несвоєчасне (від 28.04.2005 року вх. №312/вої) подання особливої інформації про призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління ВАТ "Укрхудожпром" - Ковальчука Павла Кузьмича (протокол засідання спостережної ради ВАТ "Укрхудожпром" від 14.07.2004 року). На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром" був присутній представник юридичної особи -Молошкіна В.О. ..... яка діяла за Дорученням від 09.06.2005 року . Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укрхудожпром" відбувся за участю представника юридичної особи Молошкіної В.О., яка діяла за Дорученням від 23.06.2005 року, та представників Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - першого заступника начальника Управління Комісії Гаюка З.В., заступника начальника відділу правозастосування Ляховецької Я.В. До розгляду справи ВАТ "Укрхудожпром" надало письмові пояснення (лист від 15.06.2005 року вх. № 2717/15), в яких зазначається, що особлива інформація подана несвоєчасно із-за тривалого часу оформлення всіх змін стосовно зміни керівника в органах державної реєстрації , статистичних органах, державній податковій інспекції та податковій міліції. Статтею 25 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" встановлено, що емітент зобов'язаний протягом двох днів надіслати фондовій біржі і реєструвальному органу, а також опублікувати в офіційній газеті фондової біржі інформацію про зміни , що відбулися в його господарській діяльності і впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по них, а саме, зокрема, зміни у персональному складі службових осіб. Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України" за несвоєчасне надання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. за несвоєчасне надання інформації накласти на ВАТ "Укрхудожпром" штраф у розмірі 10 (десять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111 (код бюджетної класифікації 23030300), символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавства