Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 22.02.2018
Дата публікації 22.02.2018 13:45:22
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5
Керівник* Санжаровський Денис Ігорович - Директор. Тел: (067) 125-06-94
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХУДОЖПРОМ" (надалi - Товариство або Емiтент) повідомляє, що інформацію "Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства", що було розміщено 19.02.2018р. доповнено: "Структура власності Капишинської Т.В., що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ« Укрхудожпром», не надається у зв’язку з тим, що домінуючий пакет акцій набуто одноосібно Капишинською Т.В, та пряма участь складає 95,835606%, опосередкованої участі не має." Повідомлення розміщено повторно в загальнодоступній базі НКЦПФР 22.02.2018р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Санжаровський Денис Ігорович