Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 05.02.2018
Дата публікації 05.02.2018 15:51:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5
Керівник* Санжаровський Денис Ігорович - Директор. Тел: (067) 125-06-94
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "УКРХУДОЖПРОМ" (код за ЄДРПОУ-22858679, місцезнаходження – 03039, м. Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5) у відповідності до пункту 10 Підрозділу І Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року, повідомляє про повторне розкриття регулярної квартальної інформації за 2,3 квартал 2017року.
Причина повторного розкриття регулярної квартальної інформації – обновлення версії програмного забезпечення для формування електронної форми SimpleXmlReports (версія 3.4.1 від 10.01.2018р.), а також у зв’язку з проведенням аудиторської повірки було змінено ознаку юридичної особи: змінено підприємство на суб’єкт малого підприємництва.

Зазначена квартальна інформація повторно розкрита шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 05.02.2018 року, власному сайті Товариства та подана до НКЦПФР 05.02.2018року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Санжаровський Денис Ігорович