Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Дата здійснення дії: 24.01.2018
Дата публікації 30.01.2018 16:10:44
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укрхудожпром"
Юридична адреса* 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5
Керівник* Санжаровський Денис Ігорович - Директор. Тел: (067) 125-06-94
E-mail* UKRHUDOJPROM@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "УКРХУДОЖПРОМ" (код за ЄДРПОУ-22858679, місцезнаходження – 03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5) у відповідності до пункту 10 Підрозділу І Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року, повідомляє про несвоєчасне розкриття регулярної квартальної інформації за 2,3 квартал 2017 року.
Причина несвоєчасного розкриття регулярної квартальної інформації – проведення аудиту та узгодження всіх даних. Для недопущення подібних порушень чинного законодавства у майбутньому керівництвом Товариства вжито всіх можливих та необхідних заходів як для виправлення допущеної ситуації, так і для запобігання виникненню подібних ситуацій у майбутньому. З працівниками підприємства проведена додаткова співбесіда з даного приводу, звернуто їх увагу на необхідність чіткого дотримання законодавства України та внутрішніх актів Товариства.
Зазначена квартальна інформація розкрита шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.01.2018 року, власному сайті Товариствата подана до НКЦПФР 26.01.2018року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Санжаровський Денис Ігорович