Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 2018 рік
Назва: Приватне акцiонерне товариство "Укрхудожпром"
ЄДРПОУ: 22858679
Рік: 2018
Склад інформації
I. Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик) Подивитися
II. Зміст Подивитися
III. Основні відомості про емітента Подивитися
VII. Звіт керівництва (звіт про управління) Подивитися
XIII.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
XIII.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Річна фінансова звітність малого підприємства Подивитися