Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрхудожпром" - 22858679

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2014-10-14 08:53:18
Дата останнього розміщення: 2014-10-14 08:53:18

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Квартальна фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва Переглянути