Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ТОВ "Компанiя "Термiнал-реєстр"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25203550
Місцезнаходження 01042, м.Київ, б-р Дружби народiв 19, оф.417
Номер ліцензії на цей вид діяльності АА 719687
Дата видачі ліцензії 29.01.2004
Міжміський код та телефон /044/ 296-36-18
Факс д/н
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Опис д/в