Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Сума випуску за номіналом (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Відсоткові 01.01.0101 0 Облiгацiї не реєструвались 0 0 Документарна Іменні 0 0 0 0 01.01.0101