Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

д/н