Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Предметом дiяльностi товариства є виробництво художнiх промислiв. ВАТ "Укрхудожпром" органiзує та проводить виставки-продажi, аукцiони, здiйснює торгiвельну комiсiйну, торгово-посередницьку та закупiвельну дiяльнiсть.